Van, voor en door wie

Van wie?
Het Opleidingsprofiel Bachelor Logopedie Nederland (OBLN) is in opdracht van het Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie projectmatig ontwikkeld. Het opleidingsprofiel beschrijft alle rollen van de logopedist en bijbehorende kernhandelingen. Het opleidingsprofiel is in 2017 gevalideerd door vertegenwoordigers van het werkveld, de beroepsvereniging NVLF, het sectoraal adviescollege van de Vereniging Hogescholen en externe stakeholders.

Voor wie?
Als je logopedie studeert, kun je niet om het opleidingsprofiel heen: het geeft aan op welk niveau je wat moet kennen en kunnen als je straks als logopedist gaat werken. Dat leer je stap voor stap en het profiel ondersteunt hierbij je ontwikkelproces. Doelgroepen voor het OBLN zijn: studenten logopedie, docenten, stagebegeleiders, begeleiders van praktijkopdrachten, onderwijsontwikkelaars, leden van de beroepsvereniging en iedereen die meer wil weten over competenties van een logopedist.

Door wie?
Vertegenwoordigers van alle opleidingen Logopedie in Nederland hebben meegewerkt aan de ontwikkeling en vormgeving van het Opleidingsprofiel Bachelor Logopedie Nederland (OBLN).

Auteurs
Carry Lindenberg (Hogeschool Windesheim), Philine Berns (Hogeschool Rotterdam) en Thomas Günther (Zuyd Hogeschool)

Adviesgroep
Joost de Beer (Hogeschool Arnhem-Nijmegen), Willy voor in ’t Holt (Hanzehogeschool Groningen), Pernelle van Loon (Zuyd Hogeschool), Marjon Peek (Fontys Hogeschool), Anouk Bruggink (Hogeschool Windesheim) , Else de Haan (Hogeschool Utrecht) en Lenneke Oudkerk (Instituut Paramedische Studies Hogeschool Utrecht)

Opzet en vormgeving digitaal platform OBLN
Carry Lindenberg (Hogeschool Windesheim), Claudy Cobben-Crefcoeur (Zuyd Hogeschool), Sonja Morselt (Hogeschool Windesheim).
Studentleden projectgroep: Mirjam Diender en Ritesh Jagdew (Hogeschool Arnhem en Nijmegen), Tosca de Wit (Hogeschool Utrecht), Marjolein de Wit en Steffie van Ool (Fontys).

Realisatie
Webdesign, technische ontwikkeling en programmering: Mediamens BV, Sittard-Amsterdam

Goed idee?
Het Opleidingsprofiel Bachelor Logopedie Nederland (OBLN) en het digitale platform is innovatief binnen het Hoger beroepsonderwijs en met zorg en oog voor creativiteit ontwikkeld. Heb je een goed idee om de site nog beter te maken? Neem dan contact op met de vertegenwoordiger van Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie van jouw opleiding logopedie. Logopedisten uit het werkveld en/of externe stakeholders nodigen wij uit om contact op te nemen met een Hogeschool in de regio met een opleiding logopedie. Samen sterker en samen beter.

Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie?
Alle opleidingen Logopedie in Nederland maken deel uit van dit netwerk dat gericht is op samenwerken en elkaar versterken. In de missie van het Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie staat dit zo beschreven: “Het Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie is richtinggevend voor het onderwijs en het beroep van logopedist in een veranderende (inter)nationale maatschappelijke context in partnerschap met de NVLF”. Het Opleidingsprofiel Bachelor Logopedie Nederland (OBLN) en het digitaal platform www.opleidinglogopedie.nl zijn hier voorbeelden van. Iedere opleiding Logopedie heeft een vertegenwoordiger bij het Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie. Wil je meer weten? Benader dan de vertegenwoordiger bij jou op de opleiding.

Leden Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie
Sofie van Wessel voorzitter (Hogeschool Windesheim Almere), Eveline Maljers vice voorzitter (Hogeschool Arnhem en Nijmegen), Peggy Lambriex - Schmitz (Zuyd Hogeschool), Else de Haan (Hogeschool Utrecht), Wilma Lipke - Steenbeek (Hogeschool Windesheim Zwolle), Josephine Hofsté (Pro Education), Anke Luyten (Fontys) en Dian Verberne (Hogeschool Rotterdam), Margot Bochane (Hanzehogeschool Groningen).