Het Opleidingsprofiel

Het Opleidingsprofiel Bachelor Logopedie legt een stevige basis waarmee opleidingen en het betrokken werkveld door onderwijs en stages samen vormgeven aan de ‘logopedist van de toekomst’: een professional die lef heeft, gericht samenwerkt, zich breed oriënteert en zich ondernemend profileert. Een professional die bovendien als logopedisch expert goed is toegerust op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken.

lees meer
De logopedist

Veranderingen in de samenleving en de gezondheidszorg stellen nieuwe eisen aan de uitoefening van het beroep van de logopedist.

lees meer
De opleidingen

De HBO-opleiding Logopedie wordt in Nederland door acht onderwijsinstellingen, verspreid over het land, aangeboden.

lees meer